Free Download Hakuoki: Edo Blossoms – Edo Treasure Box

Free Download Hakuoki: Edo Blossoms – Edo Treasure Box

Delve deeper into the fascinating lore of Hakuoki with this collection of six previously-untold stories. This collection includes routes with:
– Toshizo Hijikata
– Souji Okita
– Keisuke Sanan
– Kazue Souma
– Ryouma Sakamoto
– Chikage Kazama

Full Game + crack Free Download Hakuoki: Edo Blossoms – Edo Treasure Box